Aanbod
Team
Contact
Vacature


English version 
click here

Geldenaaksevest 4/301
3de verdieping
3000 Leuven


psychotherapie: individueel, relatie- en gezinstherapie


Wat?

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen, die tot doel heeft deze klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken.

Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. Het spreken over klachten en problemen kan helpen om moeilijke keuzes te maken, om moeilijke situaties anders te leren aanpakken of je er anders toe te leren verhouden, om bepaalde ervaringen te kunnen verwerken of om je leven zelf meer in handen te leren nemen.

In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen.  Veeleer is het de bedoeling dat je door middel van deze vorm van spreken over je problemen geholpen wordt om je eigen oplossingen te vinden.

Psychotherapie kan individueel zijn of zich richten tot meerdere cliënten tegelijkertijd, zoals het geval is bij relatietherapie of gezinstherapie.

Voor wie?

Psychotherapie is een geschikte behandelmethode voor psychische klachten en problemen die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen. Deze klachten en problemen kunnen heel uiteenlopend zijn: angst, depressie, relatie- en gezinsproblemen, burn-out, verwerkingsmoeilijkheden, stressklachten, eetproblemen, dwangklachten,…

Hoe verloopt therapie?

Er wordt steeds gestart met een verkennend gesprek. Doel van dit gesprek is zicht te krijgen op de hulpvraag en verwachtingen en na te gaan of psychotherapie een geschikte manier van werken zou kunnen zijn. Indien dat het geval is kan in overleg beslist worden om psychotherapie te starten. Soms kan een bijkomend gesprek gepland worden bij een psychiater, om de diagnose en/of de wenselijkheid van medicamenteuze therapie uit te klaren. Het is ook mogelijk dat een verwijzing wordt besproken, binnen de praktijk of naar een behandelaar buiten de praktijk, dit om een zo goed mogelijke afstemming te bekomen tussen uw specifieke hulpvraag en het psychotherapeutisch aanbod en de expertise van de psychotherapeut.

terug naar aanbod